Što je naučena bespomoćnost?

 

Nasuprot tome što svi ljudi znaju što pomaže, a što šteti zdravlju i dalje se mnogi ponašaju samodestruktivno, kako za vlastitu dobrobit tako i za svoje okruženje. Ti ljudi se osjećaju „bespomoćno“ da bi to promjenili. Koliko god se oni trudili, ne razumiju zašto se događa da im „ide loše“.

Često čujemo: „Želim dobar brak, a stalno izazivam svađu.“ Ili „Znam da svojoj djeci trebam vjerovati , a kada moja kćer traži dozvolu za izlazak, ponašam se kao da joj ne vjerujem“. „Znam da nije dobro pušiti i ne želim to, ali baš kada o tome previše mislim, pušim još više“. „Doktori kažu da nema razloga, da su mi svi nalazi dobri, a ja se i dalje ne osjećam dobro“.

 

Bespomoćnost nije urođena već „naučena“

Kako bi se naučena bespomoćnost mogla razumjeti i otkloniti, važno je znati da nas uvjerenja pokreću ka pozitivnim zdravstvenim ponašanjima te prema zdravlju ili nas guraju u rizična zdravstvena ponašanja, loša raspoloženja i bolest. Slijedom toga je i nastala izreka da „mnoga naša vjerovanja, kuju naša djelovanja“.

Na „naučenu“ bespomoćnost snažno utječu kulturne norme, ponekad pozitivno, a ponekad na negativne i opsesivne načine. Neke ljude su obitelj i društvo iz kojih su potekli, uvjerili da je mršavost potrebna da budemo atraktivni. Neke su „naučili“ da je potiskivanje osjećaja u djetinjstvu način da dobijemo naklonost najmilijih. Neke da je „šutnja zlato“ ili da poslušnost, ne suprostavljanje, pomaže skladu u odnosima.

Uvjerenja se stječu od rođenja, odgojem, učenjem i kroz životna iskustva. Naša su uvjerenja pod utjecajem onoga tko nam je pričao priče, tko nas je rodio, odgojio, učio, slušao, živio i radio sa nama, radovao se i tugovao.

Koja vjerovanja i stavovi uvjetuju emocije i ponašanja koja štete zdravlju, treba potražiti dublje, do kulturnih, psiholoških i motivacijskih razina. Tamo ćemo otkriti ono što ljude pokreće da žive pozitivni ili negativni životni stil.

 

Psihofizičke relaksacije mogu ukloniti štetna uvjerenja

Naime ljudski um i njegovo „duhovno carstvo“ je slojevito; sastoji se od svjesne i nesvjesne razine. U nesvjesnom umu su pohranjena mnoga znanja, sjećanja i uvjerenja koja štite i pomažu pojedincu da automatski izvodi neke radnje, brzo prepoznaje lica, slova i pojave. No neka uvjerenja, nastala kroz traumatična životna iskustva skrivena u nesvjesnom dijelu uma, blokiraju „zdrav razum“, šaljući kroz negativne emocije (strah, briga, ljutnja, bijes) ili fiziološke promjene (lupanje srca, visoki tlak, ubrzano disanje, hladnoću, znojenje) znakove upozorenja.

Metode psihofizičke relaksacije poput kreativne vizualizacije, samohipnoze i autogenog treninga mogu pomoći pojedincu da ukloni štetna uvjerenja, negativne emocije, loša raspoloženja ili promjeni rizična u pozitivna zdravstvena ponašanja.

 

Saznajte više na: www.akademija.wellness.hr

Ravnateljica Učilišta Lovran, Spa Wellness Akademije

Jelica Popić je završila Medicinski fakultet i Pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnika u Rijeci, stručni studij iz Kibernetike psihoterapije u Zagrebu, stručno usavršavanje iz TKM medicine u Ljubljani, pohađala je poslijediplomski znanstveni studiji «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu» u Opatiji i medical wellness akademiju- Ausbuildung Reiteralm, Njemačka.

Zaposlena je na poslovima ravnateljice i nastavnika u Spa Wellness akademiji, ustanovi za obrazovanje odraslih iz Lovrana – u području zdravlja, wellness-a i turizma.

Uža specijalnost u stručnom radu joj je Health & Wellness coaching. Kaže da svaki pojedinac, partneri, porodica i radna organizacija imaju jedinstvene potencijale i sposobnost da pronađu “put kojim se lakše ide” sa “mjesta” na kojem jesu, prema “mjestu” gdje žele i mogu biti- a da je njezin “put” da im u tome pomaže.

.