Biljni lijekovi i biljni dodaci prehrani

 

Velik broj pojedinaca uzima biljne lijekove i biljne dodatke prehrani, preventivno ili kao pomoć u liječenju  različitih bolesti. Malo je poznato pojedincima koji nemaju farmaceutsko i medicinsko predznanje da četvrtina lijekova konvencionalne medicine ima biljno porijeklo.

Bez obzira da li koristite biljni lijek ili pak biljni dodatak prehrani, obavezno izvijestite svog obiteljskog liječnika ili specijalistu koje biljne pripravke koristite. Taj podatak je jako važan svim zdravstvenim radnicima koji brinu za vaše zdravlje. Biljni lijekovi i neki dodaci  prehrani su također lijekovi! Jedina razlika je u tome što je djelatna tvar biljnog podrijetla, a ne produkt kemijske sinteze, no mehanizam na koji se ostvaruje učinak je isti. Zajednička osobina biljnog lijeka i biljnog dodatka prehrani je u činjenici da im je glavni sastojak tvar biljnog podrijetla.

Slijedom izreke slavnog liječnika Paracelsusa: „Sve je otrov i ništa nije otrov. Doza lijeka može učiniti da nešto bude ili ne bude otrov“, dobro je znati: Što su biljni lijekovi a što biljni dodaci prehrani ? Koje su potencijalne štete od samoinicijativnog uzimanja tih proizvoda ?

 

Što je biljni dodatak prehrani ?

Biljni dodatak prehrani ima za cilj održavanje zdravlja, odnosno dodatnog obogaćivanja uobičajene prehrane; doprinosi poboljšanju hranjivosti, te je stoga u nadležnosti institucija koje se bave zdravstvenom ispravnošću i nutritivnom vrijednosti hrane. Biljni dodatak prehrani nema dozu standardiziranu na sastavnice koja doprinosi hranjivom učinku ili pak vodeća sastavnica nije niti karakterizirana jer učinak ostvaruje smjesa. Kod biljnih dodataka prehrani se stoga ne procjenjuje odnos koristi i rizika. Nuspojave i interakcije se ne prate sustavno, a laboratorijska provjera je fokusirana na zdravstvenu ispravnost (mikrobiološku čistoću) i nutritivnu vrijednost, a ne i na kemijsku čistoću, djelotvornost i neškodljivost.

Hrvatsko tržište i legislativa stavljanja u promet biljnih dodataka prehrani je definirana Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (Narodne novine 80/2004) u kojem članak 51. o dodacima prehrani govori o hranjivim tvarima kojima je svrha da dodatno obogate unos hranjivih sastojaka u uobičajenoj prehrani. U istom članku se redom nabrajaju hranjive tvari: vitamini i minerali, bjelančevine, aminokiseline, masne kiseline, celuloza, pivski kvasac, inulin, lecitin, glukomanan, bilje i ljekovito bilje te njihovi ekstrakti ili koncentrati, zaštitna sredstva biljnog podrijetla (bioflavonoidi, karotenoidi, izoflavoni, glukozinolati), prirodni enzimi i koenzimi, žive kulture mikroorganizama, organska tkiva i metaboliti žlijezda.

Dodaci prehrani su najčešće pripravci proizvedeni iz sirovina biljnog podrijetla, mješavine pčelinjih proizvoda i pčelinji proizvodi sa dodacima ljekovitog bilja. Kao sirovine mogu se koristiti svježe ili osušene cijele biljke ili njihovi dijelovi (npr. list, korijen, plod, cvijet i drugi dijelovi biljke), čiste supstancije biljnog podrijetla pojedinačno ili u smjesi, biljni sekundarni proizvodi i to prvenstveno onih biljnih vrsta koje se nalaze na Listi dozvoljenih ljekovitih biljnih vrsta iz Priloga VIII. istog Pravilnika. U listi je naveden popis od ukupno 351 biljne vrste. Također, Pravilnik obvezuje da se proizvod deklarira kao “dodatak prehrani”, te da “nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani”.

 

Što su biljni lijekovi ?

Biljni lijek je lijek u punom smislu te riječi, što znači da obnavlja, ispravlja ili prilagođava fiziološke funkcije tako što djeluje farmakološki, imunološki ili metabolički u točno definiranoj terapijskoj dozi i po točno definiranom intervalu primjene. Dakle služi za prevenciju ili liječenje bolesti.

Područje lijekova je zakonski u potpunosti regulirano. Biljni lijek prolazi postupak odobravanja za stavljanje u promet. Registriran je u bazi HALMED (agencija za lijekove i medicinske proizvode). Da bi dobio odobrenje, biljni lijek prolazi ocjenu o pridržavanju strogih pravila za stavljenje u promet. To se između ostalog odnosi na: dobre proizvođačke prakse (eng. Good Manufacturing Practice-GMP), ocjenu kontrole kvalitete sirovina i gotovog proizvoda, ocjenu djelotvornosti i neškodljivosti gotovog proizvoda, a također se moraju prijavljivati i sve promjene u proizvodnom procesu što se također ocjenjuje i odobrava ukoliko je kvaliteta, sigurnost i djelotvornost ostala ista ili poboljšana. Kako bi se osigurala kvaliteta lijeka, lijekovi (pa tako i biljni lijekovi) se strogo kontroliraju prilikom puštanja serije u promet, a vrši se i kontrola lijekova koji su u prometu (ljekarnama, veledrogerijama, specijaliziranim prodavaonicama), te se procjenjuje omjer rizika i koristi na temelju prijavljenih nuspojava.

 

Dobro je znati!

Ukoliko niste sigurni da li je biljni preparat koji koristite biljni lijek ili pak biljni dodatak prehrani, provjerite u bazi Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u kojoj se nalaze sve odobrene upute o lijeku (kako biljnih, tako i svih ostalih lijekova).

Provjerite da li su detalji o lijeku (naziv, nositelj odobrenja, klasa) navedeni na kutiji preparata kojeg koristite, istovjetni onima koje ćete naći u spomenutoj bazi. U slučaju istovjetnosti, biljni preparat koji koristite je biljni lijek.  Ukoliko lijek koji ste tražili niste našli u bazi, vi koristite biljni dodatak prehrani.

Učinak lijekova se može promijeniti (biti neprihvatljivo jači ili slabiji) ukoliko se koristi s nekim namirnicama. Taj međuodnos lijeka i hrane zove se interakcija lijeka sa hranom.

Na primjer, sok grejpa ima utjecaj na enzime koji sudjeluju u metabolizmu nekih lijekova, čime se neprihvatljivo pojačava ili pak smanjuje učinak lijeka. Iz tog razloga, lijek može imati učinak koji nismo očekivali, pa se stanje organizma može pogoršati unatoč tome što smo redovito i na vrijeme uzimali lijekove.

Poznato je da biljni pripravci sa gospinom travom često imaju interakcije s ostalim konvencionalnim lijekovima, jer utječu na enzime koji sudjeluju u metabolizmu drugih lijekova (npr. imunosupresiva, lijekova za snižavanje kolesterola u krvi (statina), varfarina, digoksina, lijekova za liječenje astme (teofilin, aminofilin)) čime se može smanjiti učinak konvencionalnog lijeka do te mjere da se stanje organizma može pogoršati unatoč tome što smo redovito i na vrijeme uzimali lijekove.

Ukoliko koristite lijekove koji sadrže ibuprofen (protiv boli), acetilsalicilnu kiselinu (protiv boli ili za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka), a namjeravate istodobno koristiti i pripravak s Ginkgo biloboom, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom, jer može doći do spontanog krvarenja npr. u oku ili moždanom tkivu.

Antioksidansi iz voća i povrća su dobri za očuvanje zdravlja i preventivu bolesti ako se uzimaju u prirodnom obliku, ali velike doze u dodacima prehrani ne daju iste rezultate koje priželjkujemo. Vitamin E se primjerice može dobiti u većim dozama iz orašastih plodova, sjemenki, zelenog lisnatog povrća, biljnih ulja i životinjske jetre. Kod pacijenata oboljelih od nekih vrsta raka koji su uzimali mega doze vitamine E, tj. preko  400 IJ alfa-tokoferola dnevno tijekom i nakon radioterapije, pokazalo se da su imali veći rizik za razvoj drugog primarnog tumora, a i ponovna pojava primarnog tumora je češća tijekom uzimanja alfa-tokoferola.

Ovaj je tekst nastao proučavajući literaturu kao i radove medicinskih stručnjaka i zaključno se može reći da komplementarna medicina u koju pripada samoliječenje biljnim dodacima prehrani – koristi,  jer se odnosi holistički prema pacijentu i njegovoj obitelji. No, treba znati da  je pojedinci ne smiju primjenjivati bez savjetovanja sa zdravstvenim stručnjacima, jer je često invazivna, vrlo skupa, potencijalno opasna po zdravlje pacijenta i sa proturječnim podacima o korisnosti.

I na kraju sjetimo se još jedne stare izreke: „Prvo, ne učini štete. Ponekad je dobar lijek ako se ništa ne uzme.“ (Hipokrat, 460-377 p.n.e.)

 

Saznajte više na: www.akademija.wellness.hr

Ravnateljica Učilišta Lovran, Spa Wellness Akademije

Jelica Popić je završila Medicinski fakultet i Pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnika u Rijeci, stručni studij iz Kibernetike psihoterapije u Zagrebu, stručno usavršavanje iz TKM medicine u Ljubljani, pohađala je poslijediplomski znanstveni studiji «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu» u Opatiji i medical wellness akademiju- Ausbuildung Reiteralm, Njemačka.

Zaposlena je na poslovima ravnateljice i nastavnika u Spa Wellness akademiji, ustanovi za obrazovanje odraslih iz Lovrana – u području zdravlja, wellness-a i turizma.

Uža specijalnost u stručnom radu joj je Health & Wellness coaching. Kaže da svaki pojedinac, partneri, porodica i radna organizacija imaju jedinstvene potencijale i sposobnost da pronađu “put kojim se lakše ide” sa “mjesta” na kojem jesu, prema “mjestu” gdje žele i mogu biti- a da je njezin “put” da im u tome pomaže.

.